SpTelek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. Dowbor – Muśnickiego 4, 64-360 Zbąszyń
podaje do publicznej wiadomości wskaźniki
jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych za 2017 rok:

  1. Sprawność usuwania uszkodzeń –99%
  2. Stopabłędnych połączeń –0,28%
  3. Liczba uszkodzeń przypadająca na 100 linii abonenckich –39,50
  4. Czas usunięcia uszkodzeń –0,00 dnia
  5. Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących –0,00
  6. Średni czas oczekiwania na uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej –0,22 miesiąca