Zapytanie ofertowe na obsługę geodezyjną projektu pod nazwą „Budowa sieci teleinformatycznej w miejscowościach Zakrzewo, Godziszewo, Nowa Tuchorza, Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Siedlec, gmina Siedlec”.

Spółka SpTelek zleci przygotowanie map do celów projektowych.

Kryteria wyboru oferty (wg przewidywanych wielkości):
1. Cena za przygotowanie mapy w terenie zabudowanym za 1 ha (ok. 16 km bieżących).
2. Cena za przygotowanie mapy w terenie niezabudowanym za 1 ha (ok. 15 km bieżących).

Oferty prosimy składać do 24 stycznia br. na adres: r.szczepaniak@sptelek.com.pl

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

poig

Zadanie współfinansowane ze Środków Europejskich w celu zapewnienia dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka